Telefon: (024) 525-092
e-mail: udruzenjeelizijum@gmail.com
Radno vreme radnim danima: 8-11 sati.

Povećava se iznos posmrtne pomoći

Upravni odbor udruženja Elizijum doneo je odluku, da od 1. januara 2023. godine posmrtna pomoć sa dotadašnjeg 48.000 dinara poveća se na 52.000 dinara. Ovakva odluka je motivisana sa povećanjem pogrebnih troškova, a ostvarivanje ove odluke omogućava materijalna situacija Udruženja. Što je isto bitno: mesečna članarina se ne menja, ostaje i nadalje 300 dinara.

Opširnije

Jednostavno učlanjenje i plaćanje članarine

Ko želi da se učlani u Udruženje za posmrtnu pomoć Elizijum, može to učiniti na dva načina:

         1. U kancelariji Udruženja u Subotici, u ulici Save Šumanovića 2. (Zgrada Udruženja penzionera Subotice.) Za učlanjenje je potrebno potpisati pristupnicu i platiti članarinu za 2 meseci, te prikaže ličnu kartu.

         2. Kod terenskih akvizitera, čiji spisak i kontakat imate

Opširnije