Telefon: (024) 525-092
e-mail: udruzenjeelizijum@gmail.com
Radno vreme radnim danima: 8-11 sati.

Ko želi da se učlani u Udruženje za posmrtnu pomoć Elizijum, može to učiniti na dva načina:

         1. U kancelariji Udruženja u Subotici, u ulici Save Šumanovića 2. (Zgrada Udruženja penzionera Subotice.) Za učlanjenje je potrebno potpisati pristupnicu i platiti članarinu za 2 meseci, te prikaže ličnu kartu.

         2. Kod terenskih akvizitera, čiji spisak i kontakat imate na našem web-sajtu.

         PENZIONERI kad postanu članovi mogu da plaćaju gotovinom u kancelariji ili kod akvizitera, ali mnogo je jednostavnije ako daju ovlašćenje da se članarina odbija od njihove penzije svakog meseca (putem PIO Fonda). Za to je potrebno da se prilikom učlanjenja prikaže jedan ček od penzije.

         KO NIJE PENZIONER, sam plaća članarinu svakog meseca, ili unapred za određeni period, prema sopstvenoj odluci. Kod učlanjenja  potrebno je doneti ličnu kartu.

         Ako neko nije u mogućnosti da dođe u kancelariju ili da zove akvizitera, može to učiniti i preko svog rođaka ili poštanskim putem da traži dokumente i da ih svojeručno potpisano vrati nazad.

         Članovi Udruženja mogu biti i zainteresovani izvan teritorije grada Subotice.

         Dobro došli!