Telefon: (024) 525-092
e-mail: udruzenjeelizijum@gmail.com
Radno vreme radnim danima: 8-11 sati.

Upravni odbor udruženja Elizijum doneo je odluku, da od 1. januara 2023. godine
posmrtna pomoć sa dotadašnjeg 48.000 dinara poveća se na 52.000 dinara. Ovakva odluka je
motivisana sa povećanjem pogrebnih troškova, a ostvarivanje ove odluke omogućava
materijalna situacija Udruženja.
Što je isto bitno: mesečna članarina se ne menja, ostaje i nadalje 300 dinara.