Telefon: (024) 525-092
e-mail: udruzenjeelizijum@gmail.com
Radno vreme radnim danima: 8-11 sati.
 • Đapjaš Gizala, mesna zajednica Aleksandrovo, telefon: 064/495 9 602
 • Rudić Estera, mesna zajednica Novi grad, telefon: 060/607 0217
 • Zubak Marija, naselje Stari Žednik, telefon: 024 787 082
 • Stantić Dana, mesna zajednica Peščara, telefon: 064/427 9052
 • Repčen Dragan, naselje Đurđin, telefon: 063/520 915
 • Sabo Veronika, mesna zajednica Mali Radanovac, telefon: 064/397 5248
 • Horvat Marija, mesna zajednica Makova sedmica, telefon: 024 550 230
 • Leko Veronika, mesna zajednica Željezničko naselje, telefon: 064/659 3951
 • Ivanović Branka, mesna zajednica Novi Grad, telefon: 064/143 6863
 • Marinkov Milica, naselje Palić, telefon: 064/618 4750
 • Marković Hadži Ljiljana, mesna zajednica Bajnat, telefon: 069/623 192
 • Ver Zoltan, naselje Kelebija, telefon: 063/326 506
 • Šindrić Marija, mesna zajednica Peščara, telefon: 063/7544 399
 • Miković Marko, mesna zajednica Ker, telefon: 064/291 5666
 • Simić Nikola, naselje Novi Žednik, telefon: 064/103 8886
 • Stojanović Nevenka, mesna zajednica Zorka, telefon: 064/075 2509
 • Bašić Palković Jelena mesna zajednica Centar III, telefon: 063/528 905
 • Horvat Melanija, mesna zajednica Aleksandrovo, telefon: 065/429 8173
 • Šutuš Eržebet, naselje Bački Vinogradi, telefon: 062/107 7096
 • Aleksandrić Snežana, mesna zajednica Centar I. telefon: 062/571 270